Kontakt

DANE ADRESOWE :
Jerzy Zagrodzki POMOC DROGOWA
48-300 Nysa
ul. Jagiellońska 32
tel. 77 435 88 88
tel. kom 601 45 00 99
tel./fax 77 435 25 08
TELEFON ALARMOWY 196 88

email. pomdrognysa@neostrada.pl
NIP. 753-101-91-60
Jerzy Zagrodzki POMOC DROGOWA
Foto

Usługi Serwisowe

HOLOWANIE:

Kolizja czy awaria pojazdu na drodze - to może spotkać każdego kierowcę. Wówczas konieczne może okazać się holowanie auta.
By postepować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym warto pamiętać wtedy o kilku podstawowych zasadach.
KODEKS DROGOWY (art.31)

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy;
nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne;
zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej;
przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Zabrania się holowania:

pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
pojazdem z przyczepą (naczepą);
na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Aktualności

facebook

Witamy na nowej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.